Emisná kontrola - cenník

Motorové vozidlo, benzín, bez katalyzátora - M1, N1
Pravidelná Opakovaná
34 € 20 €
Motorové vozidlo, benzín + plyn, bez katalyzátora - M1, N1
Pravidelná Opakovaná
40 € 20 €
Motorové vozidlo, benzín RKAT, OBD, diesel - M1, N1
Pravidelná Opakovaná
37 € 20 €
Motorové vozidlo, benzín RKAT s LPG, CNG, Hybrid - M1, N1
Pravidelná Opakovaná
48 € 30 €
Nákladné motorové vozidlo - N2, N3, M2, M3, PS
Pravidelná Opakovaná
49 € 30 €
Traktor - T1, T2, T3, T4, T5
Pravidelná Opakovaná
38 € 20 €
Administratívna kontrola (všetky kategórie vozidiel)

So zľavou 12 €

Zľava sa zohľadní ak predchádzajúca kontrola bola vykonaná na našom pracovisku.

Bez zľavy 18 €

Zvláštna emisná kontrola
Kategória M1,N1 Ostatné kategórie
21 € 35 €

Opis protokolu (všetky kategórie vozidiel)

5 €

Cena za kontrolu je konečná, v nej je zahrnutý Protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola, Osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola a Kontrolná nálepka. Ak je vozidlo hodnotené s výsledkom „Nespôsobilé“ do ceny kontroly sa nezapočítava cena za Osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola (1,50 €) a Kontrolnú nálepku (2,50 €)

Opakovanej emisnej kontrole sa musí vozidlo podrobiť v priebehu 60. kalendárnych dní.

Pri „nespôsobilom“ vozidle sa pri opakovanej emisnej kontrole započítava cena za pravidelnú kontrolu vzľadom na to že sa musí vykonať v plnom rozsahu.

Ceny sú uvedené s DPH