Emisná kontrola - cenník

Motorové vozidlo, benzín, diesel - M1, N1
Pravidelná Opakovaná
47 € 25 €
Motorové vozidlo, benzín, diesel + LPG, CNG, Hybrid, 2. výfukové vyústenia - M1, N1
Pravidelná Opakovaná
56 € 35 €
Nákladné motorové vozidlo - N2, N3, M2, M3, PS
Pravidelná Opakovaná
60 € 35 €
Traktor - T1, T2, T3, T4, T5
Pravidelná Opakovaná
48 € 25 €
Administratívna kontrola (všetky kategórie vozidiel)

So zľavou 15 €

Zľava sa zohľadní ak predchádzajúca kontrola bola vykonaná na našom pracovisku.

Bez zľavy 20 €

Zvláštna emisná kontrola
Kategória M1,N1 Ostatné kategórie
25 € 40 €

Opis protokolu (všetky kategórie vozidiel)

10 €

Cena za kontrolu je konečná, je v nej zahrnutý PROTOKOL o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola a Osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola. 

Opakovanej emisnej kontrole sa musí vozidlo podrobiť v priebehu 60. kalendárnych dní.

Pri vyhodnotení vozidla ako „nespôsobilé“  sa pri nasledujúcej emisnej kontrole započítava cena za pravidelnú emisnú kontrolu vzhľadom na to, že sa musí vykonať v plnom rozsahu.

Ceny sú uvedené s DPH.

Aktuálny cenník je platný od 23.01.2022