Technická kontrola - cenník

Motocykel - L3e, L4e, L6e
Pravidelná Opakovaná
30 € 15€
Osobný automobil - M1, N1, L5e, L7e
Pravidelná Opakovaná
39 € 20 €
Osobný automobil + LPG, CNG, Hybrid, Elektromobil - M1, N1
Pravidelná Opakovaná
45 € 20 €
Nákladný automobil, autobus, prac. stroj - N2, N3, M2, M3, PS
Pravidelná Opakovaná
63 € 35 €
Nákladný automobil, autobus + LPG, CNG - N2, N3, M2, M3
Pravidelná Opakovaná
70 € 35 €
Prípojné vozidlo - O2, O3, O4, R2, R3, R4
Pravidelná Opakovaná
40 € 29 €
Traktor - T1, T2, T3, T4, T5
Pravidelná Opakovaná
49 € 29 €
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou (farmárske značky)
Pravidelná Opakovaná
60 € 30 €

Uvedená cena platí v prípade že kontrola prebehne na pracovisku.

V prípade výjazdu technika sa cena dohodne idividuálne.

Administratívna kontrola (všetky kategórie vozidiel)

So zľavou 12 €

Zľava sa zohľadní ak predchádzajúca kontrola bola vykonaná na našom pracovisku.

Bez zľavy 18 €

Opis protokolu (všetky kategórie vozidiel)

5 €

Zvláštna technická kontrola
Kategória M1,N1,L Ostatné kategórie
21 € 35 €

Simulácia zaťaženia vozidiel M1 a M2 nad 3,5t, M3, N2, N3, O3, O4

5 € / náprava

Nasimulovanie povinného zaťaženia vozidiel nad 3,5 tony.

Cena za kontrolu je konečná, v nej je zahrnutý Protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola, Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola a Kontrolná nálepka. Ak je vozidlo hodnotené s výsledkom „Nespôsobilé“ do ceny kontroly sa nezapočítava cena za Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola (1,50 €) a Kontrolnú nálepku (2,50 €)

Opakovanej technickej kontrole sa musí vozidlo podrobiť v priebehu 60. kalendárnych dní.

Ceny sú uvedené s DPH