Technická kontrola - cenník

Motocykel - L3e, L4e, L6e
Pravidelná Opakovaná
35 € 20€
Osobný automobil - M1, N1, L5e, L7e
Pravidelná Opakovaná
43 € 25 €
Osobný automobil + LPG, CNG, Hybrid, Elektromobil - M1, N1
Pravidelná Opakovaná
50 € 30 €
Nákladný automobil, autobus, prac. stroj - N2, N3, M2, M3, PS
Pravidelná Opakovaná
66 € 40 €
Nákladný automobil, autobus + LPG, CNG - N2, N3, M2, M3
Pravidelná Opakovaná
70 € 40 €
Prípojné vozidlo - O2, O3, O4, R2, R3, R4
Pravidelná Opakovaná
47 € 34 €
Traktor - T1, T2, T3, T4, T5
Pravidelná Opakovaná
52 € 34 €
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou (farmárske značky)
Pravidelná Opakovaná
75 € 35 €

Uvedená cena platí v prípade že kontrola prebehne na pracovisku.

V prípade výjazdu technika sa cena dohodne idividuálne.

Administratívna kontrola (všetky kategórie vozidiel)

So zľavou 15 €

Zľava sa zohľadní ak predchádzajúca kontrola bola vykonaná na našom pracovisku.

Bez zľavy 20 €

Opis protokolu (všetky kategórie vozidiel)

10 €

Zvláštna technická kontrola
Kategória M1,N1,L Ostatné kategórie
25 € 40 €

Automaticky uznávané výnimky (USA a pod.)
Pravidelná Opakovaná
200 € 120 €
Simulácia zaťaženia vozidiel M1 a M2 nad 3,5t, M3, N2, N3, O3, O4

5 € / náprava

Nasimulovanie povinného zaťaženia vozidiel nad 3,5 tony.

Cena za kontrolu je konečná, je v nej zahrnutý Protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola a Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola. Ak je vozidlo hodnotené s výsledkom „Nespôsobilé“ do ceny kontroly sa nezapočítava cena za Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola (2 €)

Opakovanej technickej kontrole sa musí vozidlo podrobiť v priebehu 60. kalendárnych dní.

Ceny sú uvedené s DPH.

Cenník je platný od 01.01.2022